Dokumenty školy

Středa 1. 7. 2020
Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021 – po náhradním termínu, redukovaný stav

Středa 17. 6. 2020
Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021

Neděle 14. 6. 2020
Čestné prohlášení – COVID-19

Neděle 7. 6. 2020
Školní řád – účinný od 2. 9. 2019

Neděle 7. 6. 2020
Dodatek ke školnímu řádu – účinný od 27. 1. 2020

Neděle 7. 6. 2020
Školní vzdělávací program GŽ

Neděle 7. 6. 2020
Doplněk č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu GŽ

Neděle 2. 2. 2020
Krizový plán školy 2019/2020

Neděle 2. 2. 2020
Preventivní program školy 2019/2020

Pro studenty

Neděle 14. 6. 2020
Čestné prohlášení – COVID-19

Pátek 12. 6. 2020
Rozvrh konzultací a třídnických hodin od 15. 6. 2020

Pátek 12. 6. 2020
Informace o způsobu hodnocení za 2. pololetí 2019/2020

Neděle 7. 6. 2020
Školní řád – účinný od 2. 9. 2019

Neděle 7. 6. 2020
Dodatek ke školnímu řádu – účinný od 27. 1. 2020

Neděle 7. 6. 2020
Maturitní tyden – rozpis profilové části – změna (COVID-19)

Neděle 7. 6. 2020
Maturitní komise

Neděle 7. 6. 2020
Časový rozpis maturitní zkoušky – změny (COVID-19)

Úterý 7. 1. 2020
Školní seznam literárních děl k ÚZ SČ MZ z ČjaL

Úterý 7. 1. 2020
Maturitní témata/okruhy k PČ MZ 2019/2020

Pro uchazeče o studium

Středa 1. 7. 2020
Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021 – po náhradním termínu, redukovaný stav

Středa 17. 6. 2020
Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021

Neděle 14. 6. 2020
Žádost o vydání nového rozhodnutí

Sobota 6. 6. 2020
Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a …

Sobota 6. 6. 2020
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání …

Neděle 2. 2. 2020
Kritéria přijímacího řízení – změna (COVID-19)

Neděle 6. 10. 2019
Přihláška ke vzdělávání – studiu na SŠ (tiskopis, vyplňte)

Sobota 10. 8. 2019
Přihláška ke vzdělávání – studiu na SŠ (vzor, nevyplňujte)

Výroční zprávy

Neděle 7. 6. 2020
Výroční zpráva 2017/2018

Neděle 7. 6. 2020
Výroční zpráva 2015/2016

Neděle 7. 6. 2020
Výroční zpráva 2014/2015

Neděle 7. 6. 2020
Výroční zpráva 2013/2014

Neděle 7. 6. 2020
Výroční zpráva 2012/2013

Neděle 7. 6. 2020
Výroční zpráva 2011/2012

Česká školní inspekce

Neděle 7. 6. 2020
Inspekční zpráva ČŠI – duben 2019

Neděle 7. 6. 2020
Inspekční zpráva ČŠI – duben 2013