Školní jídelna ZŠ Židlochovice

Stravování žáků Gymnázia Židlochovice zajišťuje: Školní jídelna ZŠ Židlochovice

Všichni žáci Gymnázia Židlochovice, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování jsou během stravování dodržovat provozní řád Školní jídelny ZŠ Židlochovice, řídit se pokyny zaměstnanců Školní jídelny ZŠ Židlochovice a zaměstnanců ZŠ Židlochovice.

Stravování po dobu mimořádných opatření – změna (COVID-19)

Stravování od 15. června 2020

Žáci Gymnázia Židlochovice, kteří se budou učastnit nepovinných konzultací ve škole, se mohou od 15. června stravovat ve Školní jídelně ZŠ Židlochovice (aktálně v prostoru sokolovny). Není potřeba podávat přihlášku ke stravování. Obědy nebudou přihlašovány automaticky, každý žák si musí oběd na konkrétní den objednat sám elektronicky přes webové rozhraní nebo elektronicky v prostoru jídelny v sokolovně.

Stravování 29. června 2020 – vydávání obědů do max. 12 hod.

Sledujte aktuální informace Školní jídelny ZŠ Židlochovice