Výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2024/2025

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia školního roku 2024/2025. Uchazeči naleznou svůj výsledek podle svých registračních čísel. Výsledky jsou zde.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 15. 5. 2024


Vyhlášení přijímacího řízení do primy školního roku 2024/2025

Bylo vyhlášeno přijímací řízení do primy školního roku 2024/2025.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 29. 1. 2024


Výsledky voleb do školské rady 2023

Ředitel školy oznamuje, že ve volbách do školské rady, které proběhly ve středu 25. října 2023, byli zákonnými zástupci nezletilých žáků zvoleni paní Markéta Pospíšilová a pan doc. Mgr. Petr Francán. Zvoleným členům školské rady gratuluji a těším se na spolupráci.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 30. 10. 2023


Kandidáti do školské rady 2023

K volbám do školské rady na dvě uvolněná místa se přihlásili celkem dva kandidáti – paní Markéta Pospíšilová a pan doc. Mgr. Petr Francán. Samotné volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva ve středu 25. října 2023 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově školy. Hlasovací právo mají všichni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 19. 10. 2023


Vyhlášení voleb do školské rady 2023

Vzhledem k ukončenému mandátu 2 členů školské rady, kteří jsou voleni zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Židlochovice. Tyto volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva ve středu 25. října 2023 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově školy.

Prosím případné kandidáty, aby informaci o svém zájmu zaslali na email info@gymnzidlo.cz nejpozději do 12.00 hod. dne 17. října 2023. Poté bude kandidatura zveřejněna na webu školy.  

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 10. 10. 2023


Maturitní zkouška 2023/2024 – profilová část, seznam předmětů

Byl zveřejněn seznam nabízených zkušebních předmětů profilové částí maturitní zkoušky.

Bylo zveřejněno složení zkušební maturitní komise.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 29. 9. 2023


Úřední hodiny o letních prázdninách 2023

Během letních prázdnin jsou úřední hodiny stanoveny takto:

út 25. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
út 8. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
út 15. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
po 28. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
pá 1. 9. od 9.00 do 12.00 hod.

Potvrzení o studiu bude pro žáky primy šk. roku 2023/2024 vydáváno až od prvního školního dne, tj. od 4. září 2023.

Školní vyučování začne v pondělí 4. září v 8.00 hod.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 4. 7. 2023


Výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2023/2024

Byly zveřejněny anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy školního roku 2023/2024. Uchazeči svůj výsledek naleznou podle svých registračních čísel. Výsledky jsou zde.

Dne 22. 5. byly následně zveřejněny anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy školního roku 2023/2024 po náhradním termínu. Výsledky po náhradním termínu jsou zde.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 2. 5. 2023 (aktualizováno 22. 5. 2023)


Vyhlášení přijímacího řízení do primy školního roku 2023/2024

Bylo vyhlášeno přijímací řízení do primy školního roku 2023/2024.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 6. 1. 2023 (upr. 16. 2. 2023)


Maturitní zkouška 2022/2023 – profilová část, seznam předmětů

Byl zveřejněn seznam nabízených zkušebních předmětů profilové částí maturitní zkoušky.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 19. 9. 2022


Výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2022/2023

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2022/2023.

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu do primy školního roku 2022/2023.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 29. 4. 2022, aktualizováno 18. 5. 2022


Vyhlášení přijímacího řízení do primy školního roku 2022/2023

Bylo vyhlášeno přijímací řízení do primy školního roku 2022/2023.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 10. 1. 2022


Výsledky voleb do školské rady 2021

Ředitel školy oznamuje, že ve volbách do školské rady, které proběhly ve čtvrtek 24. června 2021, byla zákonnými zástupci nezletilých žáků zvolena paní Ing. Pavla Dratvová. Nově zvolené člence školské rady gratuluji a těším se na spolupráci.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 27. 6. 2021


Kandidáti do školské rady 2021

K volbám do školské rady se přihlásil celkem jeden kandidát – paní Ing. Pavla Dratvová. Samotné volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva ve čtvrtek 24. června 2021 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově školy. Hlasovací právo mají všichni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 16. 6. 2021


Vyhlášení voleb do školské rady

Vzhledem k ukončenému mandátu člena školské rady, který je volen zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Židlochovice. Tyto volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva ve čtvrtek 24. června 2021 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově školy.

Prosím případné kandidáty, aby informaci o svém zájmu zaslali na email info@gymnzidlo.cz nejpozději do 12.00 hod. dne 14. června 2021. Poté bude kandidatura zveřejněna na webu školy.  

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 7. 6. 2021


Výsledky přijímacího řízení do primy šk. roku 2021/2022

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2021/2022 po řádném termínu.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 20. 4. 2021


Informace o povinnosti testování – přijímací zkoušky

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, zveřejňujeme v přiloženém dokumentu “Informace o povinnosti testování a o dalších povinnostech uchazečů o střední vzdělávání a povinnostech podporujících osob v přijímacím řízení do primy šk. roku 2021/2022“.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 16. 4. 2021


Maturitní komise 2020/2021

Bylo zveřejněno jmenování a složení zkušební maturitní komise 2020/2021.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 23. 3. 2021


Maturitní zkouška 2020/2021 – profilová část, seznam předmětů – NOVÉ ZNĚNÍ č. 2

Byl zveřejněn nový seznam nabízených zkušebních předmětů profilové částí maturitní zkoušky. Změny proběhly na základě změny podoby maturitní zkoušky dle opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 20. 3. 2021


Úřední hodiny během distanční výuky od 1. 3. 2011

středa: 9.00 až 13.00 hod.

Po předchozí telefonické domluvě možné i jiné termíny.


Maturitní zkouška 2020/2021 – profilová část, seznam předmětů – NOVÉ ZNĚNÍ č. 1

Byl zveřejněn nový seznam nabízených zkušebních předmětů profilové částí maturitní zkoušky. Změny proběhly na základě změny podoby maturitní zkoušky dle opatření obecné povahy MŠMT ze dne 29. 1. 2021.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 15. 2. 2021


Vyhlášení přijímacího řízení do primy 2021/2022

Bylo vyhlášeno přijímací řízení do primy školního roku 2021/2022.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 27. 1. 2021, dodatky: 20. 2. 2021, 20. 3. 2021


Maturitní zkouška 2020/2021 – profilová část, seznam předmětů

Byl zveřejněn seznam nabízených zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky 2020/2021.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 21. 10. 2020


Pravidla pro organizaci distanční výuky vyššího stupně gymnázia od 5. 10. 2020

Byla zveřejněna Pravidla pro organizaci distanční výuky vyššího stupně gymnázia od 5. 10. 2020 – účinnost pravidel prodloužena do 3. 1. 2021. Od 4. 1. 2021 platí aktualizovaná Pravidla pro organizaci distanční výuky, která platí do odvolání.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 2. 10. 2020. Aktualizováno: 29. 12. 2020, 22. 3. 2021


Výsledky voleb do školské rady

Ředitel školy oznamuje, že ve volbách do školské rady, které proběhly v budově gymnázia dne 29. 9. 2020, byli zákonnými zástupci nezletilých žáků zvoleni paní Markéta Pospíšilová a pan doc. Mgr. Petr Francán. Oběma gratuluji ke zvolení a těším se na další spolupráci.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 30. 9. 2020


Ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví a zřizovatele školy, a také vzhledem k epidemické situaci ve škole, vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno pro všechny žáky školy. Prosím o to, aby žáci během následujících volných dnů důsledně dodržovali hygienická doporučení a vyhnuli se možnému rizikovému chování, které by mohlo zvýšit pravděpodobnost přenosu nákazy.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 23. 9. 2020


Kandidáti do školské rady

Oznamuji, že k volbám do školské rady se přihlásili celkem dva kandidáti – paní Markéta Pospíšilová a pan doc. Mgr. Petr Francán. Oba kandidáti byli členy školské rady již v minulém volebním období. Samotné volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva v úterý 29. 9. 2020 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově školy. Hlasovací právo mají všichni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 18. 9. 2020


Vyhlášení voleb do školské rady

Vzhledem ke končícímu mandátu dvou členů školské rady, kteří jsou voleni zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Židlochovice. Tyto volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva v úterý 29. 9. 2020 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově školy.

Prosím případné kandidáty, aby informaci o svém zájmu zaslali na email info@gymnzidlo.cz nejpozději do 12.00 hod. dne 18. 9. 2020. Poté bude kandidatura zveřejněna na webu školy.  

Mgr. Jan Vybíral

Zveřejněno: 3. 9. 2020