Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování služeb v oblasti výchovného poradenství a prevence rizikového chování. Pracoviště své služby poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům, rodičům a pracovníkům školy. Při jednání klade pracoviště důraz na důvěrnost a zaručuje ochranu osobních údajů.

Výchovná poradkyně

učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Hana Stravová
tř. uč. tercie Ma, Fy 
Konzultační hodiny:

pondělí: 8.00 až 8.45 hod.

pondělí: 13.45 až 14.15 hod.

Jiné termíny jsou možné po domluvě.

Konzultaci si domluvte předem.

Metodička prevence

učitelka, metodička prevence
Mgr. Dana Pauková
Ma, Fy 
Konzultační hodiny:

pondělí: 10.45 až 11.30 hod.

čtvrtek: 9.00 až 10.00 hod.

Jiné termíny jsou možné po domluvě.

Konzultaci si domluvte předem.
V neodkladných případech volejte.

Výchovné poradenství

Kariérní poradenství

Salmondo

Letošní školní rok pravděpodobně opět využijeme pro pomoc v rozhodování, co dál po maturitě, systém Salmondo. Každý žák sexty, septimy a oktávy měl v uplynulém školním roce k dispozici vlastní přístupový klíč. Pod ním se přihlašoval do svého profilu, do něhož se ukládaly výsledky testů a doporučované obory dalšího studia. V případě zájmu bylo možné konzultovat výsledky nebo nejasnosti s výchovnou poradkyní. Na základě zkušeností a zájmu septimánů a oktavánů lze v systému pokračovat.

Infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

www.orienteexpress.cz

www.orienteexpress.eu

www.job-tip.cz

www.occupationsguide.cz

Informace ke kariérovému poradenství

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostprofesi.cz

Informace o vzdělávací nabídce škol

www.atlasskolstvi.cz

Přehled oborů a kvalifikací

www.vzdelavaniaprace.cz

www.narodni-kvalifikace.cz

www.nsp.cz

Poradenství pro začínající podnikatele

www.zaloz-podnik.cz

Dokumenty

Neděle 5. 1. 2020
Integrovaná síť školských poradenských zažízení

Neděle 5. 1. 2020
Jak zvládnout TSP

Neděle 5. 1. 2020
Jak na VŠ

Prevence

Preventivní program školy

Preventivní program školy představuje plán prevence rizikového chování žáků. Podle potřeb školy je každoročně aktualizován školní metodičkou prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní, vedením školy a dalšími pedagogy. Cílem je vytváření bezpečného a podporujícího prostředí jak pro žáky a zaměstnance školy, tak pro zákonné zástupce žáků. K tomuto cíli směřujeme pomocí řady projektů spojujících žáky různých ročníků, projektů pro jednotlivé třídy, spoluprací s rodiči a využíváním akreditovaných programů organizací zaměřených na realizaci prevence na školách.

Krizový plán školy

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech podezření či výskytu rizikového chování žáků. Krizový plán školy je sestaven na základě metodického pokynu MŠMT a v něm stanovených charakteristik a doporučených postupů při řešení konkrétních typů rizikového chování , které se mohou ve škole objevit.

Zprávy z proběhlých akcí

Adaptační kurz pro primu (Kaprálův mlýn, říjen 2019)

Dokumenty

Neděle 2. 2. 2020
Preventivní program školy 2019/2020

Neděle 2. 2. 2020
Krizový plán školy 2019/2020