Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování služeb v oblasti výchovného poradenství a prevence rizikového chování. Pracoviště své služby poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům, rodičům a pracovníkům školy. Při jednání klade pracoviště důraz na důvěrnost a zaručuje ochranu osobních údajů.

Výchovná poradkyně

učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Hana Stravová
tř. uč. septimy Ma, Fy 
Konzultační hodiny:

pondělí: 12.35 až 14.10 hod.

Jiné termíny jsou možné po domluvě.

Konzultaci si domluvte předem.

Metodička prevence

učitelka, metodička prevence
Mgr. Dana Pauková
tř. uč. oktávy Ma, Fy 
Konzultační hodiny:

pondělí: 11.45 až 12.30 hod.

středa: 8.00 až 8.45 hod.

Jiné termíny jsou možné po domluvě.

Konzultace si domluvte předem.
V nutných případech volejte.

Školní psycholožka

školní psycholožka
Mgr. Petra Kadlecová
Konzultační hodiny:

čtvrtek: 8.00 až 14.00 hod.

pátek: 8.00 až 14.00 hod.

Jiné termíny jsou možné po domluvě.

V případě zájmu o psychologickou konzultaci je vždy lepší se domluvit na konkrétním čase. Využít
můžete i e-mailu nebo v systému Bakaláři.

Konzultaci si domluvte předem.

Metodička práce s nadanými žáky

učitelka
Mgr. Vendula Provazníková
Bi, Ch
Konzultační hodiny:

pondělí: 13.00 až 14.00 hod.

čtvrtek: 13.00 až 14.00 hod.

Jiné termíny jsou možné po domluvě.

Konzultace si domluvte předem.

Výchovné poradenství

Kariérní poradenství

Infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

www.orienteexpress.cz

www.orienteexpress.eu

www.job-tip.cz

www.occupationsguide.cz

Informace ke kariérovému poradenství

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostprofesi.cz

www.scio.cz/nsz

Informace o vzdělávací nabídce škol

www.atlasskolstvi.cz

Přehled oborů a kvalifikací

www.vzdelavaniaprace.cz

www.narodni-kvalifikace.cz

www.nsp.cz

Poradenství pro začínající podnikatele

www.zaloz-podnik.cz

Dokumenty

Neděle 5. 1. 2020
Integrovaná síť školských poradenských zažízení

Neděle 5. 1. 2020
Jak zvládnout TSP

Neděle 5. 1. 2020
Jak na VŠ

Prevence

Preventivní program školy

Preventivní program školy představuje plán prevence rizikového chování žáků. Podle potřeb školy je každoročně aktualizován školní metodičkou prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní, vedením školy a dalšími pedagogy. Cílem je vytváření bezpečného a podporujícího prostředí jak pro žáky a zaměstnance školy, tak pro zákonné zástupce žáků. K tomuto cíli směřujeme pomocí řady projektů spojujících žáky různých ročníků, projektů pro jednotlivé třídy, spoluprací s rodiči a využíváním akreditovaných programů organizací zaměřených na realizaci prevence na školách.

Krizový plán školy

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech podezření či výskytu rizikového chování žáků. Krizový plán školy je sestaven na základě metodického pokynu MŠMT a v něm stanovených charakteristik a doporučených postupů při řešení konkrétních typů rizikového chování , které se mohou ve škole objevit.

Zprávy z proběhlých akcí

Adaptační kurz pro primu (Kaprálův mlýn, říjen 2019)

Dokumenty

Úterý 3. 10. 2023
Preventivní program školy

Neděle 2. 2. 2020
Krizový plán školy

Školní psycholožka

Služby školní psycholožky

Školní psycholožka se spolupodílí na vytváření bezpečného prostředí školy tím, že poskytuje
psychologické poradenství studentům, kteří ji sami vyhledají, jejich rodičům a pedagogům. Tématem
mohou být potíže ve vztazích, zvládání nároků spojených se studiem, emoční problémy jako jsou
úzkosti, depresivní stavy, výkyvy nálad, zpracování ztráty nebo změny v v osobním životě. Poskytuje
krizovou intervenci studentům, kteří se ocitli v psychicky náročné situaci. Dále pracuje s celými
třídními kolektivy (diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních
vztahů, rozvíjení sociálních dovedností).

Užitečné webové stránky