Maturitní zkouška ve šk. roce 2023/2024

Právní dokumenty k maturitní zkoušce:

1. školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

2. vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní informace, návody

Informace o maturitě na stránkách Cermatu

Dokumenty pro maturanty

Pátek 29. 9. 2023
Maturitní zkouška 2023/2024 – seznam předmětů a témat

Pátek 29. 9. 2023
Maturitní zkouška 2023/2024 – složení zkušební maturitní komise