Maturitní zkouška ve šk. roce 2022/2023

Právní dokumenty k maturitní zkoušce:

1. školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

2. vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty

Pondělí 19. 9. 2022
Maturitní zkouška 2022/2023 – profilová část, seznam předmětů

Ostatní informace, návody

Informace o maturitě na stránkách Cermatu