Maturitní zkouška 2019/20

Organizace maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy:

1. školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

2. vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

V souvislosti s epidemií COVID-19 byly vydány nové právní předpisy, které mimořádně upravují pravidla maturitní zkoušky ve šk. roce 2019/2020 odlišně od zažitých pravidel. Jedná se o tyto právní předpisy:

1. zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů

2. vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce, ve znění účinném od 7. 5. 2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Každý žák skládá maturitní zkoušku minimálně ze 4 předmětů

Společná část

Ve společné části každý žák koná povinně 2 zkoušky. První povinnou zkouškou je zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška). Jako druhou zkoušku žák povinně volí buď CIZÍ JAZYK – na naší škole Aj, Fj nebo Nj (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška) a nebo MATEMATIKU (didaktický test).

Žák může v rámci společné části volit ještě další max. 2 nepovinné zkoušky/předměty.

Profilová část

V profilové části každý žák povinně volí další 2 zkoušky/předměty z nabídky školy.

Zkoušky v profilové části mohou probíhat některou z těchto forem: maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška, kombinace výše uvedených nebo nahrazující zkouška z cizího jazyka.

Žák může v rámci profilové části volit ještě další max. 2 nepovinné zkoušky/předměty.

Dokumenty

Neděle 7. 6. 2020
Maturitní tyden – rozpis profilové části – změna (COVID-19)

Neděle 7. 6. 2020
Časový rozpis maturitní zkoušky – změny (COVID-19)

Neděle 7. 6. 2020
Maturitní komise

Úterý 7. 1. 2020
Školní seznam literárních děl k ÚZ SČ MZ z ČjaL

Úterý 7. 1. 2020
Maturitní témata/okruhy k PČ MZ 2019/2020