Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení

Název:

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Adresa:

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

Místa poskytovaného vzdělávání:

Tyršova 400, Tyršova 161, 667 01 Židlochovice

Vykonává činnost:

střední škola

IČO:

49459171

Datová schránka:

vgs2rhd

Datum vzniku / zápisu do rejstříku:

28. 6. 1996, resp. 1. 1. 2005

Datum zahájení činnosti:

28. 6. 1996

Právní forma:

příspěvková organizace

Resortní identifikátor (RED-IZO):

600014100

Resortní identifikátor (IZO):

108010228

Nejvyšší povolený počet žáků:

250

Kód oboru vzdělávání:

79-41-K/81

Název oboru vzdělávání:

Gymnázium

Zřizovatel, ředitel a statutární orgán

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Adresa:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Ředitel, statutární orgán:

Mgr. Jan Vybíral