Školská rada

Při škole funguje školská rada.

Dokumenty školské rady

Pondělí 25. 1. 2021
Zápis ze zasedání školské rady 13. 10. 2020

Úterý 7. 7. 2020
Informace o činnosti školské rady 2019/2020

Úterý 7. 7. 2020
Zápis ze zasedání školské rady 15. 6. 2020

Úterý 7. 7. 2020
Zápis ze zasedání školské rady 21. 10. 2019

Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice (SPGŽ)

Při škole funguje Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s.

Účelem spolku je:

Ochrana zájmů studentů a rodičů (zákonných zástupců) studentů Gymnázia Židlochovice.

Koordinace výchovného působení rodičů (zákonných zástupců) studentů a Gymnázia, seznamování vedení Gymnázia s náměty, připomínkami, stížnostmi a spolupráce při jejich vyřizování.

Příprava a organizace Společenského plesu Gymnázia, pomoc při organizaci akcí souvisejících s mimoškolní výukou a výchovou.

Dobrovolná pomoc členů Spolku napomáhající k rozvoji Gymnázia.

Zajišťování materiálních a finančních prostředků pro podporu nadstandardní výchovné činnosti a zlepšování vybavenosti a prostředí Gymnázia, a to zejména prostřednictvím výběru příspěvků od rodičů (zákonných zástupců) studentů a darů od sponzorů.

Dokumenty SPGŽ

Čtvrtek 9. 9. 2021
Členové volených orgánů SPGŽ pro školní rok 2021/2022

Čtvrtek 9. 9. 2021
Čerpání z rozpočtu SPGŽ za období leden – červen 2021

Čtvrtek 9. 9. 2021
Čerpání z rozpočtu SPGŽ za období leden – prosinec 2020

Studentský parlament

Při škole funguje Studentstký parlament.