Sekretariát

Vedení školy

ředitel
Mgr. Jan Vybíral
Ov, Zsv, Ze
zástupce ředitele
Mgr. Eduard Pataki
Bi, Geol, Ze
sekretářka, hospodářka
Dana Saňková

Pedagogičtí pracovníci

učitel, technik BOZP
Mgr. Tomáš Dratva
tř. uč. septimy Dě, Nj, Tv
učitelka
Mgr. Karla Jarošová
Čj, Vv
učitel
Mgr. Tomáš Kaválek
tř. uč. sekundy Čj, Tv
učitelka
Mgr. Monika Kaválková
Čj, Lat
učitelka
Mgr. Tereza Lerchová
Ma, Dg
učitelka
Mgr. Helena Marková
Čj, Ov, Zsv
učitelka
Mgr. Zuzana Mezulianíková
tř. uč. sexty Aj, Ov, Zsv
učitelka
Mgr. Miroslava Nechvílová
Aj, Fj
učitelka
Mgr. Karolína Otýpková
Hv
učitelka, metodička prevence
Mgr. Dana Pauková
Ma, Fy 
učitelka
Mgr. Lucie Pazderská
Bi, Ma
učitelka
Mgr. Vendula Provazníková
tř. uč. kvinty Bi, Ch
učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Hana Stravová
tř. uč. tercie Ma, Fy 
učitelka
Mgr. Svatava Šurková
Šj
učitelka
Mgr. Danuše Švarzbergerová
Dě, Čj
učitelka
Mgr. Jitka Veithová
tř. uč. oktávy Nj, Rj
učitel, ICT koordinátor
Ing. Karel Vitula
tř. uč. kvarty Inf, Tv
učitelka
PhDr. Debora Zemenová, MA
Aj, KAj, FCE, CAE
učitelka
Mgr. Hana Žampachová
tř. uč. primy Aj, Nj, Tv
učitelka
Mgr. et Mgr. Kateřina Žáková
Aj, Ze

Nepedagogičtí pracovníci

topič, údržbář
Patrik Effenberger
vrátná
Jana Horníčková
uklízečka, vrátná
Bronislava Jelínková
uklízečka
Martina Nováková
účetní
Milena Pavlasová

Kudy k nám