Sekretariát

Vedení školy

ředitel
Mgr. Jan Vybíral
Ov, Zsv, Ze
zástupce ředitele
Mgr. Eduard Pataki
Bi, Geol, Ze
sekretářka, hospodářka
Dana Saňková

Pedagogičtí pracovníci

učitel, technik BOZP
Mgr. Tomáš Dratva
tř. uč. oktávy Dě, Nj, Tv
učitelka
Mgr. Naďa Horáková
Ma, Inf, Prog
učitelka
Mgr. Karla Jarošová
Čj, Vv
učitel
Mgr. Tomáš Kaválek
tř. uč. tercie Čj, Tv
učitelka
Mgr. Monika Kaválková
Čj, Lat
učitelka
Mgr. Tereza Konečná
Ma, Dg
učitelka
Mgr. Helena Marková
Čj, Ov, Zsv
učitelka
Mgr. Zuzana Mezulianíková
tř. uč. septimy Aj, Ov, Zsv
učitelka
Mgr. Miroslava Nechvílová
Aj, Fj
učitelka
Mgr. Karolína Otýpková
Hv
učitel
Mgr. Jiří Páč, Ph.D.
Bi, Ch
učitelka, metodička prevence
Mgr. Dana Pauková
tř. uč. kvinty Ma, Fy 
učitelka, koordinátor SOČ
Mgr. Lucie Pazderská
Bi, Ma
učitelka
Mgr. Vendula Provazníková
tř. uč. sexty Bi, Ch
učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Hana Stravová
tř. uč. kvarty Ma, Fy 
učitelka
Mgr. Svatava Šurková
Šj
učitelka v. v., historička školy
Mgr. Danuše Švarzbergerová
Dě, Čj
učitel
Mgr. Tomáš Válek
Dě, Čj
učitelka
Mgr. Jitka Veithová
Nj, Rj
učitel, ICT koordinátor
Ing. Karel Vitula
Inf, Tv
učitelka
PhDr. Debora Zemenová, MA
Aj, KAj, FCE, CAE
učitelka
Mgr. Hana Žampachová
tř. uč. sekundy Aj, Nj, Tv
učitelka
Mgr. et Mgr. Kateřina Žáková
tř. uč. primy Aj, Ze

Nepedagogičtí pracovníci

topič, údržbář
Patrik Effenberger
vrátná
Jana Horníčková
uklízečka, vrátná
Bronislava Jelínková
uklízečka
Martina Nováková
účetní
Milena Pavlasová

Kudy k nám