Sekretariát

Vedení školy

ředitel
Mgr. Jan Vybíral
Ov, Zsv, Ze
zástupce ředitele
Mgr. Eduard Pataki
Bi, Geol, Ze
sekretářka, hospodářka
Dana Saňková

Pedagogičtí pracovníci

učitelka
Mgr. Hana Cetlová
Šj
učitelka
Mgr. Michaela Cizlerová
Ma, Vv
učitel, technik BOZP
Mgr. Tomáš Dratva
tř. uč. kvarty Dě, Nj, Tv
učitelka
Mgr. Naďa Horáková
Ma, Inf, Prog
učitelka
Mgr. Karla Jarošová
Čj, Vv
školní psycholožka
Mgr. Petra Kadlecová
učitel
Mgr. Tomáš Kaválek
tř. uč. sexty Čj, Tv
učitelka
Mgr. Helena Marková
Čj, Ov, Zsv
učitelka
Mgr. Zuzana Mezulianíková
tř. uč. kvinty Aj, Ov, Zsv
učitelka
Mgr. Miroslava Nechvílová
Aj, Fj
učitelka
Mgr. Karolína Otýpková
Hv
učitel
Mgr. Jiří Páč, Ph.D.
Bi, Ch
učitelka, metodička prevence
Mgr. Dana Pauková
tř. uč. oktávy Ma, Fy 
učitelka, koordinátor SOČ
Mgr. Lucie Pazderská
tř. uč. tercie Bi, Ma
učitelka
Mgr. Vendula Provazníková
Bi, Ch
učitelka
Mgr. Victoria Spaulding
Aj
učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Hana Stravová
tř. uč. septimy Ma, Fy 
učitelka v. v., historička školy
Mgr. Danuše Švarzbergerová
Dě, Čj
učitelka
Mgr. Markéta Tarczewska, Ph.D.
Aj
učitel, metodik a koordinátor ICT
Mgr. Zdeněk Urban
Inf
učitel
Mgr. Tomáš Válek
tř. uč. sekundy Dě, Čj
učitelka
Mgr. Jitka Veithová
Nj, Rj
učitelka
Mgr. Hana Žampachová
Aj, Nj, Tv
učitelka
Mgr. et Mgr. Kateřina Žáková
tř. uč. primy Aj, Ze, Ma

Nepedagogičtí pracovníci

topič, údržbář
Patrik Effenberger
uklízečka, vrátná
Bronislava Jelínková
vrátná
Denisa Kolářová
uklízečka
Martina Nováková
účetní
Milena Pavlasová

Kudy k nám