Úterý 23. 4. 2024 Novinky

Mezipředmětový projekt “Řecké divadlo”

V rámci projektu „Řecké divadlo“ jsme využili mezipředmětového vztahu předmětů výtvarná výchova a dějepis. V průběhu měsíce března 2024 žáci primy dostali za úkol zhotovit repliky řeckých divadelních masek. Využili svých znalostí z dějepisu a dle obrázků a fotografií v poměrně krátkém časovém úseku vytvořili zvolený objekt v přiměřené obličejové velikosti. 

Postupovali tak, že na papírovou masku nejdříve nalepili svazky vlny a přes to vrstvili sádrové obvazy, kterými se snažili vymodelovat strukturu vlasů a vousů a obočí. Po vyschnutí masky nabarvili akrylovými barvami. Přitom se snažili využít znalostí o původní barevnosti řeckých masek. 

Barevnost masek hrála důležitou roli při zvýrazňování charakterů a emocí postav. Tradiční řecké masky byly často v základních barvách, jako je černá, bílá, červená a žlutá. Tyto barvy symbolizovaly různé vlastnosti postav a byly spojeny s určitými emocemi a charakteristikami.  Každá barva mohla mít svou vlastní symboliku. Například červená mohla znamenat vášeň nebo hněv, zatímco bílá mohla reprezentovat nevinnost nebo strach. Kromě samotných masek bylo běžné používat make-up na obličejích herců, aby se ještě více zdůraznily jejich rysy a výrazy. Masky byly také zdobeny různými vzory a detaily, které odpovídaly specifickým charakterům a příběhům. Barevnost a vzhled řeckých masek se mohly lišit v závislosti na konkrétním období a místě. Některé regiony nebo divadelní tradice mohly preferovat určité styly a barvy. Přesné detaily o barevnosti řeckých masek však nejsou zcela známé, protože původní řecké divadelní masky se nedochovaly, jelikož byly zhotovovány z organického materiálu – kůže, korku nebo dřeva. Avšak důkazy o jejich existenci máme z výzdob architektury, ze sochařství, kdy socha drží v ruce tuto masku, nebo z vázového malířství (černofigurových a především červenofigurových maleb na nádobách. Žáci se úkolu zhostili se zodpovědností a plně využili získaných dovedností ke zhotovení výmluvných svědků historie. Masky mají otvory pro oči a ústa, a tak po zaschnutí repliky si mohli žáci alespoň částečně vyzkoušet jejich funkčnost. Byly zhotoveny například masky bohů Dia, Poseidona, bohyně Artemis, Athény, bojovníka Achilea, prince Parise, Hektora, krásnou Helenu, obyvatele  Athén a Sparty.

S pomocí masek zhotovených ve výtvarné výchově žáci vytvořili ve skupinách tři “živé obrazy” (nejedná se o hrané scénky, ale sochy zobrazující určitou situaci), které měly vystihovat postavy podle tématu, který si vylosovali. Při tvorbě živých obrazů vycházeli ze znalostí, které získali během hodin dějepisu. Vždy jeden žák z každé skupiny představoval vypravěče, který živé obrazy řídil. 

Témata k losování:

  • Život v Athénách – alespoň ve třech živých obrazech představíte, jakým způsobem žili lidé v Athénách 
  • Život ve Spartě – alespoň ve třech živých obrazech představíte, jakým způsobem žili lidé ve Spartě
  • Řecko-perské války – alespoň ve třech živých obrazech představíte příčinu, průběh a výsledek řecko-perských válek
  • Řečtí bohové a bohyně – alespoň ve třech živých obrazech představíte starořecké božstvo
  • Trojská válka – alespoň ve třech živých obrazech představíte příčinu, průběh a výsledek trojské války

Projekt proběhl v pondělí 25. března 2024, vyučování bylo zaměřeno na prvky dramatické výchovy.   

Úloha mezipředmětových vztahů je pro výuku a získávání pevných znalostí velmi důležitá. Aplikace někdy strohých teoretických znalostí se mnohem více upevní možností praktického vyhotovení či použití. Princip čerpání zdrojů a inspirací pro vlastní výtvarný projev z jiných uměleckých oborů je pro formování osobnosti umělce velmi důležitý.

Mgr. Karla Jarošová

Mgr. Tomáš Válek

Další z kategorie Novinky

Novinky
Pátek 7. 6. 2024
FRANCOUZŠTÍ STÁŽISTÉ NA NAŠEM GYMNÁZIU

V rámci spolupráce města Brna a francouzského Rennes jsme na naší škole přivítali dva francouzské stážisty, kteří po několik týdnů...

Novinky
Pátek 7. 6. 2024
Zahradní slavnost

Zveme všechny studenty, rodiče, absolventy, bývalé zaměstnance a přátele školy na zahradní slavnost u příležitosti oslav 30 let od založení...

Novinky
Úterý 28. 5. 2024
Zapojili jsme se do sbírky Český den proti rakovině. Výnos je rekordní

Ve středu 15. května 2024 proběhl na mnoha místech naší republiky a díky nám i v Židlochovicích Český den proti rakovině....

Novinky
Úterý 28. 5. 2024
Eszter a Tomáš ze septimy budou soutěžit v celostátních finálových kolech soutěží

Gymnázium vyšle v červnu dva soutěžící do celostátních finálových kol soutěží. Eszter Dicko postoupila z krajského kola do ústředního...

Novinky
Úterý 28. 5. 2024
Praktická výuka První pomoci ve třídách tercie a septima

Tento měsíc proběhla ve třídách tercie a septima praktická výuka První pomoci, kterou vedl odborník z praxe pan Ondráček....

Novinky
Středa 15. 5. 2024
Výsledky přijímaček

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia školního roku 2024/2025. Uchazeči naleznou svůj výsledek...

Novinky
Pátek 10. 5. 2024
Po stopách Francouzů v Brně

Při příležitosti každoročního festivalu Bonjour Brno, jsme si letos domluvilifrancouzsky komentovanou prohlídku Brna „Po stopách Francouzů v Brně“....

Novinky
Pátek 10. 5. 2024
Středoškolský turnaj v Ultimate Frisbee

V pondělí 22.4.2024 jsme se již potřetí zúčastnili středoškolského turnaje v Ultimate Frisbee. Tentokrát jsme postavili rovnou dva...

Novinky
Pátek 10. 5. 2024
UMĚNÍ AKCE

Dne 11. 4. 2024 jsme navštívili se sextou dvě významné umělecké instituce v Brně. První část programu jsme měli v...

Novinky
Středa 24. 4. 2024
UMÍME UMĚNÍ – 26. až 28. 4.

Co se stane, když dáte studentům tužku, papír a barvy? Uspořádají výstavu! Přijďte se podívat na to, jak...