Čtvrtek 27. 6. 2024 Novinky

Den vědy

V úterý 11. 6. 2024 proběhl na našem gymnáziu Den vědy. Přivítali jsme čtyři zajímavé osobnosti z různých oborů.

Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.,  dlouholetý pedagog působící na Lékařské fakultě UPOL a na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UPOL, autor řady středoškolských učebnic. Ve své přednášce  “Fyzika lidského těla” mluvil o diagnostických a zobrazovacích metodách v současné medicíně.

Restaurátor a malíř Libor Jaroš je pozoruhodným renesančním umělcem. Jeho restaurátorské práce patří k absolutní špičce v ČR . Například jím restaurované fresky   kostela sv. Leopolda v klášteře Milosrdných bratří v Brně byly oceněny jako nejlépe restaurovaná památka v Jihomoravském kraji v roce 2020. Ke každému svěřenému objektu přistupuje s pokorou a citem, jeho hluboká znalost historie, dávných malířských, štukatérských řezbářských a jiných výtvarných postupů osvětluje, proč je právě tento umělec tak výjimečnou osobností. O své práci hovořil v přednášce “Umění restaurovat umění”.

Klimatolog Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. působí na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a ČHMÚ a zabývá se zpracováváním a interpretací meteorologických dat, vytvářením modelů a předpovědí počasí. Ve své přednášce “Mění se klima v ČR aneb budeme u nás pěstovat pomeranče” nabídl dlouhodobý pohled na meteorologická data nejen v ČR ukázal řadu využití předpovědí počasí nejen v↓zemědělství a dopravě, ale také např. v energetice a urbanistice.
PhDr. Václav Moravec, PhD. et PhD. je český redaktor a moderátor, který působí jako pedagog na Katedře žurnalistiky FSV UK v Praze, je známý také svým působením v České televizi, Českém rozhlase a dalších médiích. Václav Moravec dvě hodiny odpovídal na otázky studentů nejen z oblasti žurnalistiky v debatě nazvané “Otázky pro Václava Moravce”.

Další z kategorie Novinky

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Mimořádný úspěch Eszter Dicko ze septimy v ústředním kole Olympiády v českém jazyce

Po loňském postupu do ústředního kola soutěže Eszter postup zopakovala i letos. S napětím jsme očekávali, jaký si přiveze...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Vynikající výsledek letošní oktávy ve státní maturitní zkoušce z matematiky

V letošním maturitním ročníku si vybralo matematiku jako maturitní předmět celkem 10 žáků, což je 32,3 % žáků oktávy. ...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Výlet kvinty na Kaprálův mlýn

Ve dnech 3. až 5. 6. 2024 se uskutečnil výlet kvinty na Kaprálův mlýn s přírodovědným programem.  Začali jsme pozitivně –...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Vodácký kurz

V týdnu od 3. do 7. června se konal tradiční letní vodácký sportovní kurz na Vltavě. Kurzu se zúčastnilo 27 studentů...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Technická exkurze – těžký průmysl a jeho dopady na společnost a životní prostředí Ostravska, sexta, 18. – 20. 6. 2024

Letošní exkurze na Ostravsko byla nově koncipovaná jak rozsahem, tak i obsahem a způsobem dopravy. Jeli jsme na tři...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Projektová exkurze tercie – v roli výsadkářů v Jesenících

Na začátku třetího červnového týdne proběhla třídenní projektová exkurze tercie v Jesenících, konkrétně Ostružné. Žáci se za doprovodu...

Novinky
Úterý 25. 6. 2024
Kvartáni poznávali město Olomouc

Ve dnech 19. 6. – 21. 6. 2024 se žáci kvarty zúčastnili literárně-historické exkurze do Olomouce. Po příjezdu do hanácké metropole žáci...

Novinky
Úterý 25. 6. 2024
Projektová exkurze primy – poznávání Pálavy

Na konci druhého červnového týdne proběhla dvoudenní projektová exkurze primy v Mikulově a jeho okolí. Žáci pod vedením paní...

Novinky
Pátek 7. 6. 2024
FRANCOUZŠTÍ STÁŽISTÉ NA NAŠEM GYMNÁZIU

V rámci spolupráce města Brna a francouzského Rennes jsme na naší škole přivítali dva francouzské stážisty, kteří po několik týdnů...

Novinky
Pátek 7. 6. 2024
Zahradní slavnost

Zveme všechny studenty, rodiče, absolventy, bývalé zaměstnance a přátele školy na zahradní slavnost u příležitosti oslav 30 let od založení...