Čtvrtek 27. 6. 2024 Novinky

Technická exkurze – těžký průmysl a jeho dopady na společnost a životní prostředí Ostravska, sexta, 18. – 20. 6. 2024

Letošní exkurze na Ostravsko byla nově koncipovaná jak rozsahem, tak i obsahem a způsobem dopravy. Jeli jsme na tři dny, vlakem, po Ostravě se přepravovali MHD a vynechali tak tentokrát některé části obvyklého programu. Doprovod třídě zajistil třídní učitel Mgr. Tomáš Kaválek a vyučující fyziky Mgr. Hana Stravová. 

Navštívili jsme Důl Anselm v Petřkovicích, prošli modelovou „šachtu“ a největší expozici důlního záchranářství v republice, podívali se na výchozí sloj černého uhlí. V centru Ostravy jsme vyjeli na vyhlídkovou věž Nové radnice a rozhlédli se po okolí Ostravy. Počasí nám přálo, viděli jsme Lysou horu i velkou část Beskyd, areály bývalé Nové hutě (dnes Liberty) i Dolních Vítkovic, jednotlivé městské čtvrtě, fotbalové hřiště na Bazalech, spoustu těžních věží a hald.

Druhý den jsme přešli pěšky z našeho hotelu Veronika ve Vítkovicích do areálu Dolních Vítkovic na vysokopecní okruh a Bolt Tower. Měli jsme štěstí na průvodce, který nás rozsáhlým okruhem provedl svižně a se srozumitelným komentářem.  Odpoledne bylo vyhrazeno pro individuální poznávání města a večer jsme se sešli k plánovanému výletu na haldu Ema. Je to největší uměle vytvořený kopec na Ostravsku, kde se skladovala hlušina ze šachty Trojice. To byl také původní název haldy. Plánovaný západ slunce z haldy Ema jsme neviděli, protože už pod kopcem se nebe černě zatáhlo. Co bylo potom, se dá jen těžko popsat slovy. Bouřka, liják, kroupy, sprchy drobných větví, listí, vývraty stromů. Sextáni byli skvělí a všichni se i díky své odvaze a zdatnosti brzy dostali do bezpečí trolejbusu. Zvláštní ocenění si zasluhuje skupina hochů, kteří přispěli k bezpečnému návratu a tomu, že nikdo nezabloudil. I děvčata v letním oblečení statečně snášela ledový déšť a kroupy. Nikdo si nestěžoval, všichni situaci zvládli statečně a s nadhledem.

Třetí den jsme na dole Michal prošli okruhem Cesta havíře do práce, navštívili známkovnu, kupel, lampovnu, výdejnu svačin i ošetřovnu. Prošli jsme až k náraží a ohlubni, kde havíř na 6 hodin naposledy každý den viděl denní světlo. Ve strojovně jsme obdivovali obrovské historické stroje ze Škodových závodů v Plzni a ČKD Blansko. Posledním překvapením bylo spuštění funkčního parního stroje.

Během tří dnů nelze poznat žádný region detailně. I tak ale věřím, že sextáni ocenili tvrdou a nebezpečnou práci horníků a hutníků, objevili krásy dnes už zelené Ostravy a užili si města – kavárny a restaurace, nákupy, toulky uličkami města – i společnost kamarádů.

Příští rok tak bude možné nabídnout další sextě dvě koncepce „Ostravy“ – čtyřdenní vlastním autobusem, s větším rozsahem, nebo třídenní vlakem a MHD. Rozhodně to byla verze vydařená!

Hana Stravová, garant exkurze

Další z kategorie Novinky

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Mimořádný úspěch Eszter Dicko ze septimy v ústředním kole Olympiády v českém jazyce

Po loňském postupu do ústředního kola soutěže Eszter postup zopakovala i letos. S napětím jsme očekávali, jaký si přiveze...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Vynikající výsledek letošní oktávy ve státní maturitní zkoušce z matematiky

V letošním maturitním ročníku si vybralo matematiku jako maturitní předmět celkem 10 žáků, což je 32,3 % žáků oktávy. ...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Výlet kvinty na Kaprálův mlýn

Ve dnech 3. až 5. 6. 2024 se uskutečnil výlet kvinty na Kaprálův mlýn s přírodovědným programem.  Začali jsme pozitivně –...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Vodácký kurz

V týdnu od 3. do 7. června se konal tradiční letní vodácký sportovní kurz na Vltavě. Kurzu se zúčastnilo 27 studentů...

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Den vědy

V úterý 11. 6. 2024 proběhl na našem gymnáziu Den vědy. Přivítali jsme čtyři zajímavé osobnosti z různých oborů. Doc....

Novinky
Čtvrtek 27. 6. 2024
Projektová exkurze tercie – v roli výsadkářů v Jesenících

Na začátku třetího červnového týdne proběhla třídenní projektová exkurze tercie v Jesenících, konkrétně Ostružné. Žáci se za doprovodu...

Novinky
Úterý 25. 6. 2024
Kvartáni poznávali město Olomouc

Ve dnech 19. 6. – 21. 6. 2024 se žáci kvarty zúčastnili literárně-historické exkurze do Olomouce. Po příjezdu do hanácké metropole žáci...

Novinky
Úterý 25. 6. 2024
Projektová exkurze primy – poznávání Pálavy

Na konci druhého červnového týdne proběhla dvoudenní projektová exkurze primy v Mikulově a jeho okolí. Žáci pod vedením paní...

Novinky
Pátek 7. 6. 2024
FRANCOUZŠTÍ STÁŽISTÉ NA NAŠEM GYMNÁZIU

V rámci spolupráce města Brna a francouzského Rennes jsme na naší škole přivítali dva francouzské stážisty, kteří po několik týdnů...

Novinky
Pátek 7. 6. 2024
Zahradní slavnost

Zveme všechny studenty, rodiče, absolventy, bývalé zaměstnance a přátele školy na zahradní slavnost u příležitosti oslav 30 let od založení...