Úterý 23. 1. 2024
Formulář Potvrzení o dalších skutečnostech

Formulář slouží jako potvrzení o dalších skutečnostech pro účely přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia ve šk. roce 2024/2025. Dalšími skutečnostmi dle Kritérií přijímacího řízení jsou např. sportovní činnost v oddíle, vzdělávací umělecká činnost (ZUŠ), zájmový kroužek apod.