Středa 1. 7. 2020
Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021 – po náhradním termínu, redukovaný stav